Se oplæg til nye vedtægter for Dansk Orchide Klub

Vidste du at


           Der findes mere end 25.000 arter af orkideer på verdensplan.


           Der vokser orkidéer i alle verdensdele undtagen Antarktis.


           Her i Danmark vokser der 43 arter og underarter af orkidéer.


           Selv på Grønland vokser der 5 arter af orkidéer.


Alle vildt voksende orkideer er truede arter og dermed fredede, dvs. de må hverken plukkes eller graves op!


Orkideer er truede arter, bl.a. fordi de er meget kræsne med deres naturlige voksesteder, og fordi de ofte har meget specialiseret bestøvning (én orkidétype - ét insekt). Det gør dem meget følsomme for miljøændringer.  En anden og mindst lige så stor trussel er illegal orkidéhandel.


Orkidéindsamling og handel har ikke altid været reguleret. Derfor er der mange typer af orkideer både i botaniske samlinger og i almindelig handel. Det er dog et krav, at orkideer, som handles, er formeret i et laboratorium eller et gartneri. Orkideerne må ikke være indsamlet i naturen. Krydsninger (hybrider) er altid formeret kunstigt, men ophavet til hybriden skal være lovligt.


Der er internationale regler for orkidéhandel (CITES). Desuden er det i EU et krav, at alle orkideer, som kommer ind i EU eller er handlet mellem forhandlere inden for EU har et plantepas. Det er et sundhedscertifikat, som skal sikre mod visse sygdomme og skadedyr, og samtidig en garanti for, at planten er lovligt produceret og handlet. Ved internethandel skal passet også påføres planten. Den eneste undtagelse er, hvis du køber orkideen direkte hos en gartner. Epidendrum vitellinum

Foto Kenth Esbensen

Velkommen til vores hobby - alt om

orkidéer