Sidste nye på hjemmesiden:

- og SOK-hjemmesidens historie!

19.03.20:
Med nogen forsinkelse pga. webmasters ferie bringes Refterat fra årets ordinære generalforsamling her.

Den globale epidemi forårsaget af corona-virus har bla. betydet, at den længe ventede Dresdener Ostern Orkidé-udstilling i starten af april er blevt aflyst - og således også den planlagte tur dertil.

Også det månedlige medlemsmøde i SOK måtte desværre aflyses. Bestyrelsen har i muligt omfang informeret medlemmerne direkte, og eventuelle uheldige fremmødte blev sendt hjem igen.
Indtil videre er det muligt/sandsynligt, at det også kan blive aktuelt i næste måned.

08.02.20:
Man kan nu se programmet for bus-turen til Dresden her.

06.01.20:
Webmaster ønsker Godt Nytår til alle!

Der gøres opmærksom på muligheden for at komme med på bustur til Dresden i starten af april, hvor klubben er med-arrangør:

19.11.19:
Der gøres endnu engang opmærksom på følgende:

Torsdag d. 5. december kl. 19.00 - Julemøde - bemærk tidspunktet!

Vi holder vores traditionsrige julemøde med fælleæsspisning og efterfølgende banko.
Prisen er 140.- kr, mens foreningen spæder resten til.
Tilmelding sker til kasserer Dorthe Rønnov Jessen, e-mail: adrj@dadlnet.dk.

Betaling ved overførsel til vor konto 2280 0270603 - husk at angive navn!

Som sædvanligt foregår det på Lindegården.

Webmaster har desuden lovet at holde sit nye foredrag om Coelogyne ved januar-mødet, og i februar er der generalforsamling. Se i Kalenderen.

03.11.19:
Som man vil have bemærket, så er det gået noget trægt med hjemmesiden i ganske lang tid efterhånden - der bliver simpelthen ikke sendt nogen bidrag til siden for tiden, så der har ganske enkelt ikke været noget at skrive om!

Webmaster var på Fyn og holde foredrag om Genus Coelogyne i OKF i starten af oktober - en ny opdateret og udvidet udgave i forhold til det oprindelige foredrag fra '13.

Jeg benyttede mig af lejligheden til at besøge Brandorff orchide's nye drivhus. Grunden til, at jeg nævner det her er, at de har fået en ny adresse på Tanggårdvej 7 - og det er ikke rettet i deres annonce i seneste nummer af bladet.
De holder åbent i gartneriet, hvor de har betydeligt bedre plads end på den gamle adresse, lørdag fra 10 - 16 eller efter aftale pr. telefon eller e-mail.
Jeg fandt mig en stribe fine planter til absolut rimelige priser - og måtte da også vende tilbage efter flere igen i går.

08.07.19:

God dag i Fredensborg d. 1. juli:
Det var en dejlig eftermiddag i Orchidégartneriet, og rigtig mange kom forbi for at gratulere. SOK stod for arrangementet i samarbejde med Orchidégartneriet, men der var også andre danske orkidéklubber og orkidéklubmedlemmer med til at fejre dagen. Der kom folk, som havde været med helt fra starten af gartneriet (50 år!!!). Desuden var der orkidékolleger fra både Norge, Frankrig og Sverige. 
Der blev holdt en velkomsttale af Hans Christiansen, med overvejelser om baggrunden for, at forretningen havde bestået så længe, og ordene "stædighed" og "held" gik igen. 
Senere holdt SOK's formand Hans Martin Christensen en fin tale for jubilaren, hvor han fortalte jubilarens betydning for udviklingen af både SOK og DOK, som han tidligere var formand for, og nu æresmedlem af.
Der var et let traktement, og man kunne sidde ved langbordet og snakke, eller gå rundt og nyde orkidéerne.

Dorthe Rønnow-Jessen

24.06.19:


Kære medlemmer,

Orkidégartner Hans Christiansen har 50-års jubilæum d. 1. juli 2019. Hans Christiansen er æresmedlem i Dansk Orchidé Klub, og vi fra SOK er selvfølgelig med til at fejre ham på dagen. Det foregår i Orchidégartneriet, hvor der er åbent hus fra kl 13-17.
Vel mødt!

vh

Bestyrelsen

19.05.19:
Husk på arrangementet næste weekend i Orkidégartneriet, i samarbejde med den Sydsvenske Orkidéklub. Der startes kl. 14.00 Lørdag d. 25/5.
Mød nogle af vore svenske lidelsesfæller ved denne sjældne lejlighed - og hør et spændende foredrag.

Nyt fra Bestyrelsen:

Torsdag d. 12. september kl. 20.00
Claus Enøe fortæller om orkidéer fra rejser i Middelhavs-området.

Torsdag d. 10. oktober kl. 20.00
Hvordan optimeres rodvæksten hos tropiske orkidéer - kompost og vand på en ny måde.
Ved Henning Ravn

06.05.19:
Nyt fra Bestyrelsen:

Kære Medlemmer,


Vi holder som sædvanligt forårets auktion d. 9.5 kl. 20 på Lindegården, Peter Lunds Vej 8, 2800 Kgs. Lyngby. Der er åbent fra kl. 19, og planter til bedømmelse skal være der inden 19.30. Jan Larsen kommer med planter også.
Husk at der betales kontant, vi kan ikke tage mobilepay, heller ikke ved køb af kaffe og kage!
Lars Bagge har endnu en gang lovet at forestå auktionen, og samtidig øse af sin viden om planterne. 
Lars holder også foredrag om orkidéer ved CPH garden udstillingen, se næste mail om de kommende arrangementer.

vh

Bestyrelsen

Kære Medlemmer,


En lille orientering om de kommende arrangementer, noget vil blive uddybet senere. 
Lørdag 25.5 kl. 14 har vi et fælles arrangement med SYS (den sydsvenske orkidéklub). Det foregår hos Hans Christiansen i Fredensborg. Der vil være foredrag om formentlig Masdevallia og besøg i drivhuset. Det er især en lejlighed til at møde vores svenske søsterklub.
Medlemsmødet d. 13. juni bliver i samarbejde med Kulturstedet Lindegårdens venner og vil have karakter af et åbent hus arrangement. Mere info følger.
Endelig er der CPH Gardens i Ballerup d. 20.-23. juni. Vi stillede op for to år siden i Valbyparken med salg af haveorkidéer og tombola, og kom lige ud af det med skindet på næsen økonomisk. Denne gang nøjes vi med Tombola og information. Det er ikke afklaret, om vi skal have en lille udstilling, men der bliver ikke salg. Det er til dette arrangement, man kan opleve Lars Bagge fortælle om orkidéer.
Se
https://haveselskabet.dk/cphgarden  for flere oplysninger. 
Vi håber, at der som sædvanligt er nogle af jer, som har lyst til at stå der nogle timer for klubben. 

vh

Bestyrelsen

22.02.19:
Rettelse til datoen for næste møde, som er annonceret i bladet til d. 7/3 - det er i stedet 14/3 - og emnet denne aften er Havens Frilands-orkidéer.
Mødet starter som sædvanligt kl. 20.00

Det er webmaster - Kenth Esbensen - der holder foredrag om dette spændende emne, der er høj-aktuelt lige nu, hvor man med fordel kan plante nye - for de første orkidéer på friland kan vise sig allerede i april - og resten fortsætter så henover forsommeren, med toppunkt i maj og juni - enkelte senere - og nogle indtil frosten kommer!

18.02.19:
Rettelse til nedenstående referat fra Bestyrelsen.

11.02.19:
Bestyrelsen - referat fra generalforsamlingen 7. feb. 2019:

Sjællands Orchide Klub
Beretning for 2018 ved generalforsamling 7. februar 2019

Indledning
Indledningsvis vil jeg sige, at jeg synes, at 2018 har været et udmærket år i klubben med gode emner på møderne. Vi kan ikke hver gang ramme alles interesser, men vi prøver at ramme bredt. Bestyrelsen vil i den kommende tid arbejde på en årsplan for medlemsmøderne, både for at gøre arbejdet med planlægningen nemmere, men også for at forbedre informationen til medlemmerne.
Jeg har netop i dag fået at vide, at Svend Bondegaard er afgået ved døden. Svend har gennem mange år gjort et stort arbejde for Sjællands Orchide klub, både som kasserer og som revisor. Han har også tidligere arrangeret orkiderejser rundt omkring i verden. Personligt kendte jeg ikke Svend særligt godt, så jeg kan ikke her fuldt ud gøre rede for hans betydning for klubben.
I 2018 mistede vi også Marianne Egesø. Der har været nogle mindeord i bladet om Marianne. Der er sikkert mange af jer, som kan huske Marianne, som var udlært hos Hans Christiansen. Hun havde en overgang sin egen orkideforretning, men var også tit hos Hans Christiansen for at hjælpe til. I klubben kendte vi Marianne fra hendes demonstrationer af omplantning og råd om orkidedyrkning, og på orkideudstillinger var hun kendt for sine smukke og kreative udstillingsstande.
Møder i 2018
Januar: Foredrag ved Frank Röllke,
Februar: Generalforsamling og banko
Marts: Sygdomme og skadedyr ved Jan Larsen
April: LED-lys ved Vagn Palm Hansen
Maj: Forårets planteauktion v Lars Bagge
Juni: Møde i Orchidegartneriet, Fredensborg, emne: Fra smukke planter til præmieplanter - dyrkning og præsentation.
September: Foredrag om dyrkning i terrarier ved Nicolai Toftegaard
Oktober: Orkidéernes Danmark ved Henrik Ærenlund Pedersen
November: Efterårets planteauktion v. Lars Bagge
December: Julemøde m banko

Sælgere i 2018
Röllke Orchideen, Tyskland, v. Frank Röllke
Brandorff
Jan Larsen
Desuden præmieplanter fra Orchidegartneriet
Vi fik solgt et restparti af orkideer fra Vores Levende Hobby i Forum

Vindere af årspræmier 2018
Der er i 2018 20 medlemmer, der har haft planter med til medlemsmøderne. Det er en lille stigning i forhold til 2017. Opfordringen til at tage blomstrende planter med til møderne gælder fortsat, det behøver ikke udelukkende at være præmieplanter. Fornøjelsen ved at se de andres planter er en vigtig del af medlemsmøderne.
Vi har jo tre dyrkningskategorier, når planterne bedømmes: Vindueskarm, drivhus og udestue. Mens der præsenteres mange planter, som dyrkes i vindueskarm og drivhus, ser vi derimod meget få planter, der dyrkes i udestue. Reglerne for præmiering siger, at man kun kan vinde hvert tredje år. Skal vi opretholde den regel eller skal vi finde på noget andet?

Vinderne i 2018:
Vindueskarm: 1. Jens Guldal Rasmussen
2. Susanne Thorelius

Vinterhave: 1. Kaj Ole Kristensen
2. Niels Werian

Drivhus: 1. Per Alm
2. Niels Werian

Førstepræmierne udløser et gavekort på 300 kr til Orchidegartneriet og andenpræmien et gavekort på 200 kr.

Udstillinger
SOK deltog i udstillingen ”Vores Levende Hobby” i september. Som titlen siger var det mest dyr, som var emner, men vi deltog med en lille udstillingsstand og salgsplanter.
Landskamp fandt i 2018 sted i Kiel. Kun Tyskland og Danmark deltog. Tyskerne vandt landskampen med en lille margin til Danmark. Desværre deltog Sverige ikke. Vi vil meget gerne have afklaret, om vi fremover skal have en årlig trelandskamp eller om det skal være en tolandskamp mellem Tyskland og Danmark alene. I 2019 bliver det igen en trelandskamp, da svenskerne står for arrangementet. Men hvis svenskerne udebliver hver gang landskampen rykker til Tyskland, kan vi ikke opretholde trelandskampen. Der har tidligere været en tolandskamp mellem Danmark og Sverige. Den kan eventuelt genopstå.
I 2018 var den europæiske orkidekonference og – udstilling rykket til Paris. Dans Orchide Klub deltog med en udstillingsstand med planter fra forskellige klubber. Dog var der ingen planter med fra SOK.
Wonderful Copenhagen donerede brochuren ”Enjoy Copenhagen”, som blev uddelt I Paris.

Jeg kan ikke fortælle meget mere, da jeg på grund af sygdom måtte opgive at tage med.

Aktiviteter
Bestyrelsen arbejder på at gøre SOK mere synlig på de sociale medier. Der er oprettet en gruppe i facebook ”Orkideklubben Sjællands Orchideklub SOK” og gruppen ”Orkidevennerne”. Antallet af medlemmer i grupperne er støt stigende.
Den 9. juni arrangerede vi en orkidetur til Møn. Ole Pedersen og Anders Rasmussen havde gjort et stort forarbejde med at lokalisere hvor der var orkideer at se, så det blev en meget vellykket tur. Vi var lidt sent ude med invitationer til turen, så det var måske forklaringen på, at vi ikke blev så mange. Vi vil bestræbe os på at være tidligere ude næste gang.
Den 24-26 august arrangerede vi en tur til orkidegartnere i Tyskland. Vi besøgte Karge, Wichmann og Röllke samt Herrenhausen Botaniske have. Hos Röllke blev vi meget vel modtaget med eftermiddagskaffe og kage, og om aftenen spiste vi grillmad tilberedt af Lutz.
Arbejdet med forberedelserne til Copenhagen Orchid Show & Conference 2021 er ved for alvor at komme i gang. Efterhånden som vi kommer tættere på, får vi brug for, at mange medlemmer fra sok tager aktivt del i både forberedelserne og afvikling af arrangementet. Mere om dette vil følge fra eoc21-gruppen.

Kommende aktiviteter
Vi har fået en opfordring til at lave et orkidearrangement her i lokalet i løbet af 2019. Det vil være en god anledning til at profilere os i vores lokalområde.
Generalforsamlingen i DOK kommer i 2019 til at foregå den 24. marts på Slagelse Bibliotek. Nærmere om tid og sted kan ses i bladet.
Som tidligere nævnt arrangerer svenskerne trelandskampen i år. Stedet bliver formentlig den botaniske have i Lund. Vi har ikke fået den formelle invitation endnu, men detaljerne meddeles i bladet.
I dagene 28-31. marts afholdes den store orkideudstilling i Dresden som en del af Dresden Ostern. Vi er foreløbig tre, der kører derned. Vi har reserveret værelser på Dorint Hotel, så hvis andre vil med, vil det være hyggeligt, hvis vi bor på samme hotel. Hvis man ikke ønsker at køre i egen bil, så er LFOK ved at arrangere en bustur til Dresden i dagene 29-31. marts. De vil gerne have tilkendegivelser om interesse hurtigt, men også gerne tilmeldinger allerede nu. Jeg vil gerne formidle kontakten til LFOK.
Vi har fået en invitation fra Haveselskabet til deltagelse i Cph garden igen i 2019. Vi har ingen detaljer om arrangementet endnu.
Der er rige muligheder for spændende orkideture til orkidegartnere og botaniske haver. I KEW garden nær London åbner den 9. februar en festival med titlen Celebrate the Color of Colombia. Festivalen slutter 10. marts. Hvis der er interesse og hvis der blandt medlemmerne er nogen, der vil arrangere en tur til KEW, er det et oplagt turmål.

I dag er jeg selv på valg. Jeg stiller op igen, men jeg har efterhånden været formand i mange år, så jeg vil allerede nu advisere, at jeg har stærke overvejelser om at gå af som formand til næste år.

Tak
Endelig vil jeg sige tak til alle, der har bidraget til at køre klubben i årets løb: Lars Bagge for opgaven med at være auktionarius ved forårs- og efterårsauktionen, Anne-Marie for mange hjemmebagte kager, Jørn for at slæbe øl og vand til og fra møderne, Kenth for vedligeholdelse af hjemmesiden. Tak til dommerne for indsatsen med at bedømme planterne til møderne. Tak til jer, der hjalp til ved ”Vores Levende Hobby” i Forum. Også tak til alle, der hjælper med af afvikle møderne.
Endelig vil jeg sige tak for samarbejdet igennem året der gik til bestyrelse og suppleanter: Dorthe Rønnov-Jessen, Susanne Thorelius, Louise Vig, Ella Koch, Henning Ravn og Jens Guldal Rasmussen.

p.b.v.
Hans Martin Christensen

25.10.18:
Kære medlemmer,


Efterårets auktion er på trapperne! Det er tid til at udvælge overskuddet og pudse planterne af, så de tager sig ud, og er fri for "husdyr".
Som altid er der mulighed for en god handel! Lars Bagge er vores (al)vidende auktionarius.
Der har været overvejelser om, at nogle planter gik for billigt, og at folk af den grund ikke satte deres planter til salg. 
Det er klart, at en lille kingianum, som kan fås til ingen penge i supermarkedet, er svær at sætte en høj bundpris på, på den anden side har vi besluttet, at standard bundprisen er hævet til 40 kr, Hvis man har en særlig god plante, man vil sætte på auktion, kan man udbyde den med en mindstepris på. Opnår den ikke prisen, må man tage den med hjem igen. Det samme gælder, hvis planten ikke opnår bundpris, så må sælger vurdere, om den skal trækkes til bage.
Som altid er afgiften 20% til klubben på alt, hvad der handles.
Bemærk som anført på facebook, at man gerne må tage en ven med. Vedkommende kan ikke sælge planter, det kan kun medlemmer, men man må gerne byde!
Vi håber på et godt fremmøde og mange planter!

Det er også tid til tilmelding til vores julemøde med banko om orkidéer, pris 140 kr. per person. Klubben giver et tilskud. Prisen dækker mad (buffet), kaffe og te, men drikkevarer og banko betales separat. Der betales til kassereren ved tilmelding. Mødet holdes d. 6.12 fra kl. 19. Se i øvrigt information i bladet.

vh

Bestyrelsen.

 

24.10.18:
Dorthe Rønnov Jessen har sendt disse billeder og en kort reportage fra turen til Møn tidligere på året - og det efterfølgende klubmøde - jeg beklager, at jeg ikke har haft mulighed for at opdatere før nu (langvarig sygdom - jeg er på vej ovenpå igen):

Biolog Henrik Ærenlund Pedersen holdt et rigtig spændende fordrag om "Orkidéernes Danmark", dvs. med udgangspunkt i, hvad det er for levesteder, der tilbydes vores vilde orkidéer, og hvad det betyder for deres fortsatte overlevelse i en natur i forandring. Foredraget gav også mod på at besøge nogle af de mange steder i Danmark, hvor der gror vilde orkidéer. 
Klubben havde jo en fin tur til Møn i juni måned, og dagens emne var derfor en passende anledning til at kvittere for oplevelsen til vores to velforberedte og vidende guider, Ole og Anders. 
Der var i dagens anledning også mulighed for at købe bogen "Danmarks vilde Orkidéer", som Henrik Ærenlund Pedersen er den ene af forfatterne til. Den er fra 2010, men er en bog, som absolut kan anbefales! Man kan fortsat købe den, om ikke andet af forfatterne.
Der var godt fremmøde, ca. 35 personer.
Brandorff orkidéer kom med salgsplanter, og klubben fik desuden solgt noget af restbeholdningen af orkidéer fra udstillingen i Vores Levende Hobby i Forum.
Samlet et rigtig godt møde! 

05.09.18:
Dorthe Rønnov Jessen har lagt en lille reportage om klub-turen til flere tyske orkidé-gartnerier på siden her.

Der ud over har hun sendt dette:

Kære Medlemmer,


Bestyrelsen har for et stykke tid siden fået en invitation til at deltage i arrangementet "Vores levende Hobby" i Forum, d. 28. 9 til 30.9. Vi har mulighed for en lille udstilling, og for at reklamere for klubben. Om vi vil have et mindre salg af planter er lige nu uafklaret. Vi har faktisk sagt ja og betalt for en stand.

Men den slags kan kun fungere, hvis der er medlemmer, som har tid og lyst til at deltage. Belønningen (bortset fra glæden ved at hjælpe klubben selvfølgelig!) er, at man får adgang til en fantastisk kæledyrsudstilling!

Ved at  følg dette link eller kopiere det i browseren, kan I se hvad det handler om:
http://www.forumcopenhagen.dk/da-DK/Arrangement/Vores-Levende-Hobby.aspx?Action=1&M=NewsV2&PID=682e 
Virker det ikke så søg i stedet på Vores Levende Hobby Forum.

Det, vi har brug for hjælp til, er følgende:

Vi har behov for nogle hænder (og bil) til at hjælpe med forberedelser nogle dage før. Det drejer sig især om udlån og indsamling af planter til udstillingen. Forskelligt andet, der skal anskaffes, regner bestyrelsen med at klare i weekenden inden.
Dernæst har vi behov for hjælp (bil og hænder) til leveringen af materialer og planter d. 27.9 mellem 13 og 14, bagefter er der opstilling af den lille udstilling og klargøring til dagen efter. 
Selve udstillingen løber fra d. 28.9 til 30.9. Fredag er fra 10-20, lørdag fra 10-18 og søndag fra 10-17. Derefter er der nedtagning af udstillingen.
Der behøver kun at være 1-2 personer ad gangen på standen, større bliver aktiviteten ikke. Men da det er mange timer, vil det alligevel være dejligt, hvis der er 8-10 personer der har lyst til at deltage.

Så hvis I kan tænke jer at stille op for klubben i Forum, vil vi i bestyrelsen være meget glade, om I vil give en hurtig tilbagemelding.

Venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Dorthe
Kasserer

20.07.18:

Det har efterhånden længe været en helt usædvanlig, varm og tør sommer!

Det gik i dén grad ud over webmasters frilands-orkidéer, som mange af dem stod frodigt i maj - men afblomstrede længe før tid - og adskillige ellers store og kraftige planter opgav helt at blomstre under vores 3 ugers tur til Frankrig. Tilbage står Bletilla aurea, som i øjeblikket blomstrer fint på 3 skafter. Den står i SH-kultur i en balje, så den har trods alt holdt vand nok til at holde skansen. Vore (mange) Bletilla på friland er betydeligt mindre end de plejer at være, og har end ikke sat blomsterskud - og flere er visnet ned kort efter, de kom op!
Kun én af mine Epipactis helleborine (skovhullæbe) kom i blomst - på et ca. 70 cm skaft med masser af knopper - men det er også visnet ned under vort fravær - og ingen af mine øvrige Epipactis har haft kræfter til at folde blomster ud - knopperne er simpelthen visnet af. Jeg forsøger mig med ekstra vanding af min store sumphullæbe - men jeg tvivler faktisk på, at det lykkes, for planten ser skidt ud.
Jeg havde arrangeret pasning af planterne i udestuen, og det har fungeret fint - men havde ikke forestillet mig, at det skulle være nødvendigt udendørs - min fejl!

Hvis nogen af medlemmerne har gode billeder fra turen til Jydelejet på Møn, må man meget gerne sende dem til webmaster på info@carphunters.com - så lægger jeg dem på hjemmesiden. Jeg kunne desværre ikke selv deltage pga. sygdom.

Billeder fra jeres samlinger og haver er også velkomne.

Pga. sommeren, er næste klubmøde d. 13. september i de sædvanlige lokaler. Foredraget ved Nicolai Toftegaard drejer sig om dyrkning af orkidéer i terrarier - hvor man jo har mulighed for at skabe det helt rigtige mikro-klima til planterne.

09.05.18:
Kære Medlemmer.


Turen d. 9/6 (Obs! Ændret dato) udgår fra Jydelejet, Borre. Vi mødes kl. 10.  Medbring selv mad og drikke, kaffe, hvad I ellers vil indtage. 
Vi beder om venligst om tilmelding mhp. at arrangere samkørsel. Der er desuden plads til et begrænset antal biler på stedet. 
Kontakt Hans Martin på 50914247 
1) Hvis du vil deltage
2) Har bil med plads til flere
3) Ikke har bil, men gerne vil med.

vh

Bestyrelsen


Fotos: Kenth Esbensen

08.05.18:
Kære Medlemmer,


Der er planlagt to arrangementer i juni.

D. 10/6 (Obs! Ændret dato) er junimødet igen i år forlagt til Orchidégartneriet i Fredensborg. Det bliver om eftermiddagen, præcist tidspunkt følger, ligesom oplysning om foredragsemnet. Der er selvfølgelig også mulighed for at købe orkidéer.

D. 9/6 (Obs! Ændret dato) er der orkidétur til Møn. Her følger også nærmere i løbet af få dage om mødetid og -sted. Det er en mulighed for en frisk gåtur i et unikt naturområde med nogle af klubbens egne medlemmer som guider. Husk fotoapparatet!
Vi vil prøve at arrangere noget samkørsel i bil, det er teknisk muligt at tage det offentlige, men ikke helt nemt (se Rejseplanen.dk).

vh

Bestyrelsen

15.04.18:
Med nogen forsinkelse har jeg nu lagt Hans Jørgen Staugaards som altid fremragende billeder af udstillingen i Aldershvile på siden - jeg havde desværre helt glemt sagen - jeg beklager!
-Jeg har undskyldt til Hans Jørgen!

29.03.18:
Weekenden før Påske var der både den årlige "Dresdener Ostern" i Tyskland og "European Orchid Congress" i Paris - og Nordsjællands-kredsens årlige udstilling på Aldershvile Planteskole i Bagsværd.
De to internationale begivenheder havde jeg desværre heller ikke i år mulighed for at deltage i - men jeg var forbi Aldershvile og tog en række billeder af den flotte udstilling. Dem kan du se her.
Hvis andre har supplerende billeder, er de som altid velkomne - og jeg skal lægge dem på siden hurtigst muligt.

Hvis nogen har været med og har billeder fra Paris eller Dresden, de gerne vil dele med os andre, så send dem til info@carphunters.com, så jeg kan lægge dem på SOK-siden.

19.03.18:
Webmaster var sammen med fruen et par uger på rundtur på det Malaysiske fastland - Kuala Lumpur - Taman Negara - Banding Island - Cameron Highlands - Penang (Georgetown) og Langkawi Island. Dét er en rundtur, der varmt kan anbefales - og der var en hel del focus på orkidéer!
Man kunne sagtens bruge dobbelt så lang tid - eller endnu mere, men det var ikke en mulighed!
Jeg har lagt en stribe billeder med focus på vilde orkidéer på siden Malaysia 2018 - og man kan finde endnu flere på min egen hjemmeside www.carphunters.com.

12.03.18:
Bestyrelsen har besluttet at supplere hjemmesiden med en Facebook side. Der har været lidt problemer med opstarten, men nu er der startet op.

Udestuen har iøvrigt med succes fået en agurke-kur mod snegle - læs Egon Krogsgaard's (JOK) gennemgang af problemerne med kræene - og deres løsning i "Orkidéer" nr. 2, 218. 7 halvstore snegle fjernet på første nat!

26.01.18:
Der er lagt billeder af Hans Jørgen Staugaard fra bordbedømmelsen ved januar-mødet på siden - hele 2 planter fik Guldmedalje - tillykke med det!
Hans Jørgen fortæller, at han fremover ikke altid vil kunne deltage i møderne, så det vil være dejligt, hvis andre også medbringer kameraet og sender billeder til webmaster - info@carphunters.com

15.01.18:
På en dag med bidende kolde vinde udendørs er det ligefrem en fornøjelse at sidde og lægge de nyeste tilføjelser til Kalenderen på siden!

29.12.17:
Jeg har netop modtaget det nye klubblad, og ser, at der arrangeres bustur til EOC 2018 i Paris 19. - 26. marts for DOF-medlemmer - seneste tilmelding d. 10. januar til orkide@multireklame.dk - så det haster lidt!
Der satses på 2 busser - én fra Sjælland, Møn og Lolland-Falster og én fra Jylland og Fyn. Der skal mindst være 40 personer med i hver bus, hvis planen skal kunne holde, som den ligger lige nu.
Detaljer og pris fremgår af seneste medlemsblad (januar '18), som burde være ude nu - eller man kan kontakte Jørgen på nævnte e-mail.

Én af grundene til initiativet er - naturligvis ud over at tilbyde deltagerne en stor orkidé-oplevelse ved én af de største internationale begivenheder med deltagelse fra rigtigt mange lande i både øst og vest - at få så mange danske deltagere derned som muligt, så vi kan "vise flaget" inden vi i 2021 selv skal være værter for den Europæiske Orkidé Kongres i København. Det giver mulighed for gode input om, hvad man bør eller skal gøre - og eventuelt hvad man bestemt ikke skal gøre ved et sådan stort internationalt arrangement - og der kan blive god brug for inspiration og idéer fra alle deltagere til det kommende danske arrangement om ganske få år.

26.11.17:
Nye billeder fra Hans Jørgen Staugaard fra bordbedømmelsen ved sidste møde er lagt på siden.
Webmaster har så også lagt helt aktuelle billeder fra haven her på denne side - blomstrende frilandsorkidé efter flere dage med nattefrost sidst i november - og de står der stadig og ser fine ud - i en krukke / stor lerpotte!
Spiranthes 'Chads Ford' blomstrer sent på året - men jeg havde ikke regnet med, at det kunne være så sent!
- Jeg nyder synet ude på terrassen hver dag for tiden og har gjort det hele efteråret - rimfrost eller ikke!
Blomstringen startede - lidt langsomt - for et par måneder siden .... .
- 2 andre planter havde jeg åbenbart sat forkert i haven - sneglene åd skafterne, inden blomsterne overhovedet havde en chance!

17.11.17:
Fra Bestyrelsen:

Torsdag den 11. januar kl. 20.00
Foredrag ved Lutz/ Röllke.
Emnet er denne gang et enormt orkideshow i Taiwan. Lutz er en fremragende foredragsholder og med hans store viden om dyrkning af orkidéer er der endnu engang lagt op til en indholdsrig klubaften.
Lutz tager salgsplanter med, så kom og se hvad han har med eller bestil via Röllkes hjemmeside https://www.roellke-orchideen.de. Slå op under vorbestellungen og find den danske tekst.

Torsdag den 8. februar 2018 kl 20

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Kassereren aflægger regnskab
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Valg af redaktionel kontaktperson

Torsdag den 8. marts 2018 kl 20
Plantesygdomme.
Vi oplever alle at have uønskede husdyr i vores planter, eller at vores planter angribes af virus, bakterier eller svamp. Denne aften vil du få noget at vide om, hvordan du forebygger og behandler sygdom i dine planter.

Har du planter til bedømmelse ved et af møderne, skal disse indleveres senest kl. 19.30.
Alle møder afholdes på Lindegården, Peter Lundsvej 8, 2800 Kgs. Lyngby med mindre andet er nævnt.

30.10.17:
Torsdag den 9. november kl. 20.00
Efterårets planteauktion. Her kan du sætte dine planter under hammeren (højst 10 stk pr medlem) eller du kan byde og få en billig plante med hjem. Lars Bagge er auktionarius, og han vil som sædvanlig fortælle lidt om de enkelte planter.
Planter med sygdomme eller med "husdyr" skal blive hjemme. 

Torsdag den 7. december kl. 19
Julemøde                                     
Bemærk tidspunktet!                         
Vi holder vores traditionsrige julemøde med fællesspisning og efterfølgende banko. Prisen bliver  125 kr. , mens foreningen spæder resten til herunder den rødvin, som SOK vandt for bedste stand ved udstillingen i Aarhus.

Torsdag den 11. januar kl. 20.00 Foredrag ved Lutz/ Röllke
Lutz er en fremragende foredragsholder og med  hans store viden om dyrkning af orkideer er der endnu engang lagt op til en indholdsrig klubaften. Emnet bliver denne gang orkideproduktion i det forgangne århundrede.
Lutz tager salgsplanter med, så kom og se hvad han har med eller bestil via Röllkes hjemmeside https://www.roellke-orchideen.de. Slå op under vorbestellungen og find den danske tekst

03.10.17:
Der var et par fejl på siden fra 3-landskampen vedr. ejeren af "The Grand Champion", som var den imponerende Phal. gigantea "Starship" - som var udstillet af Asendorfer Orchidéenzucht / Hilmar Bauch - jeg beklager fejlen, som nu er rettet.
Jeg har skrevet til ejeren og beklaget fejlen.

30.09.17:
Der er nu lagt nye billeder af Hans Jørgen Staugaard fra bordbedømmelsen d. 14 september og fra 3-landskampen i Århus på siden.

Husk, at der er også plads til billeder fra alle andre klubmedlemmer på siden - send dine egne pletskud af flotte orkidéer til webmaster!
- Hvis du har mere på hjerte om vore planter, så er der bestemt også plads til dét!

28.08.17:
Bemærk, at fristen for tilmelding til gallamiddagen ved 3-landskampen er forlænget - men at man nu skal tilmelde sig til Birgit Nielsen på sallytanne@hotmail.com.
Jeg har iøvrigt fået bekræftet, at SOK også deltager med en udstilling ved arrangementet.

18.08.17:

Sidste udkald:

Tilmeld dig nu til Birgit Nielsen på sallytanne@hotmail.com, så du kan være med til gallamiddagen - fristen er forlænget i forhold til opslaget.
Beklageligvis var opslaget ikke kommet rettidigt ud til alle.

"Gallamiddagen består af en 3 retters buffet, pris 400 kr. Drikkevarer betales efter forbrug.


Forret - buffet

Hvidløgsmarinerede tigerrejer med basilikum, semitørrede tomater og persille
Pestobagt laks med salat af spæde spinatblade
Hønsesalat med ristede svampe og syltede rødløg

Aioli og brød


Hovedret - buffet

Langtidsbagt kalveculotte med rosmarin
Farseret svinemørbrad svøbt i parmaskinke
Små ovnbagte kartofler med friske krydderurter
Ovnbagte rodfrugter med honning og timian
Bønne/linsesalat med edamamebønner og feta
Grøntsagstimbaler
Cremet svampesauce

 

Dessert - buffet


Æblecrumble kage med marcipanlåg serveret med vaniljeis

Kaffe/te

 


Tilmelding til Birgit Nielsen på sallytanne@hotmail.com  Tilmeldingen til gallamiddagen er forlænget, så skynd dig, hvis du vil med."

Du kan glæde dig til en spændende udstilling samtidig!

Webmaster regner med, at SOK også vil være repræsenteret blandt udstillerne - men jeg véd det faktisk ikke med sikkerhed.

02.06.17:
Vær opmærksom på, at første halvårs sidste medlemsmøde inden sommer-pausen afholdes søndag d. 11. juni kl. 15.30 i Orchidégartneriet i Fredensborg, Hillerødvejen 25. Altså ikke som vanligt i Lyngby!
Hans Christiansen har i de senere år opbygget en stor samling ef den Sydamerikanske slægt Restrepia, hvoraf mange faktisk endnu ikke er korrekt botanisk / videnskabeligt beskrevne - og den slægt er emnet for denne dag. Slægten har tidligere været under slægten Pleurothalis - men af ret oplagte årsager er den det ikke mere - og Hans kan gøre os meget klogere på dette emne. Flotte planter med små til mellemstore blomster i fantastiske mønstre med striber og pletter i fantastiske farver - som oven i købet er relativt lette at dyrke - blot de aldrig tørrer ud!
Der vil ikke være bordbedømmelse af medlemmernes planter denne dag.

31.05.17:
Så har jeg lagt nye links på siden om Danmarks Orkidéer, som omtalt nedenfor - i en tid, hvor det er højaktuelt at komme ud i naturen og finde, nyde synet og naturoplevelsen og eventuelt fotografere de mange fine arter, der blomstrer netop nu og i ugerne, der kommer.
I haverne er der også gang i de vinterhårdføre arter - og ikke mindst mange gartner-formerede hybrider, der oftest er lettere at dyrke i haven end de botaniske arter. Der er efterhånden et ganske godt udvalg på det europæiske marked, hvor man kan finde planter på internettet. Velassorterede danske planteskoler har ofte også et udvalg, man kan starte med. Se links til internationale forhandlere på bla. siden om Cypripedium.
Tag nu kameraet og gå ud i naturen - eller i haven - og del jeres dejlige billeder med os andre her på SOK-siden bagefter!
I kan også se nye, aktuelle billeder fra bla. orkidéhaven på webmasters egen hjemmeside www.carphunters.com. Der vil komme flere billeder til i de kommende uger.

18.05.17:
Jeg har fået en mail fra Egon Krogsgaard, der fortæller at alle links til Skov- & Naturstyrelsens sider om danske orkidéer nu er ændrede, idet siderne nu ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside. Jeg er virkelig glad for input som dette, da jeg jo ikke altid selv opdager, at links til eksterne sider ikke virker mere - tak Egon!
Jeg har virkeligt svært ved at se fornuften i denne ændring på de statslige hjemmesider - og kan kun se politisk fnidder som årsag!
Under alle omstændigheder betyder det, at jeg er nødt til at ændre alle links på siderne om de forskellige arter - og det kommer til at tage nogen tid. De nye sider er heller ikke lige så gode, som de gamle - men kan bruges. Jeg beklager, at de gamle links ikke virker mere - men kan samtidig love, at jeg ved revisionen så supplerer med links til Jimmy Lassens fremragende side, som der ikke tidligere har været link til.
Jimmy's side om Danmarks orkidéer er meget gennemarbejdet og rummer mange interessante informationer - blandt andet om lokaliteter, hvor man netop nu og i de kommende måneder kan fnde vildtvoksende orkidéer i den danske natur. Så må man jo håbe på, at den ikke nedlægges eller flyttes - for det kan man åbenbart aldrig helt være sikker på fremadrettet!
Husk, at alle danske orkidéer er fredede - så de må hverken plukkes eller graves op - og man må heller ikke samle frøkapsler - men man må tage billeder - alle dem, man vil!
- Dem vil jeg gerne vise mange af her på SOK-siden - så send gerne et par stykker af hver art til webmaster!
Jeg vil efterfølgende lægge dem på siden hurtigst muligt.

16.05.17:
Kære medlemmer,


Som nogle af jer nok allerede har hørt, så stiller SOK op til Haveselskabets store udstilling i Valby fra d. 21. juni til d. 25. juni, begge dage medregnet. 

Information kan bl.a. findes på haveselskabets hjemmeside https://haveselskabet.dk , arrangementet hedder CPH Garden. Der er et kæmpe program de enkelte dage. 

SOK laver en mindre udstilling af indendørs orkideer, forhåbentlig er der nogle i blomst på det tidspunkt. I må meget gerne melde ind, hvis I har planter i blomst, som I vil låne ud! 

Desuden planlægger vi tombola, og et mindre salg af orkidéer, både indendørs orkidéer og som et nyt forsøg: haveorkidéer! Vi håber at finde nye medlemmer på den måde.

Det drejer sig om 5 udstillingsdage, og vi håber, at mange af jer vil melde jer til at stå ved vores stand nogle timer. Vi plejer at lave en vagtliste til denne type arrangementer, så der også bliver tid til at se sig lidt omkring. Det plejer at være ret hyggeligt, og en anledning til at lære andre medlemmer bedre at kende.

En anden vigtig fordel er, at der er gratis adgang, når man passer stand. Billetten til arrangementet koster  250 kr. med mindre man er medlem af Haveselskabet, så er det halv pris. Billetten gælder kun den samme dag.

Der bliver et formøde d. 8/6 kl. 20.00 på Lindegaarden. Det ordinære møde er flyttet til 11/6 hos Hans Christiansen, Orchidégartnerriet, Fredensborg.

Hvis I har lyst til at være med, så giv besked på mail til kasserer.sok@gmail.com eller til formand Hans Martin Christensen 50914247.

Vel mødt!

vh

Bestyrelsen


03.05.17:
Kære medlemmer,


Som annonceret i bladet og på hjemmesiden finder forårets planteauktion sted på torsdag 4.5. på Lindegården, Peter Lundsvej 8, Kgs. Lyngby, kl. 20.00, planter til salg og bedømmelse skal være der ½ time tidligere.
Der er som altid mulighed for at gøre et godt køb. Medlemmer kan medbringe op til 10 planter til salg (uden husdyr, tak). Ikke medlemmer kan være gæster, og kan købe, men kan ikke sælge.
Derudover kommer Knitta med salgsplanter, hun har netop været i Thailand efter nye forsyninger.

Vel mødt!

vh

Bestyrelsen.

Generalforsamling i Dansk Orchide Klub

Husk at Dansk Orchide Klub har generalforsaming på søndag den 7. maj kl. 13 i Stenløse Kulturhus. Hvis du har planter til bedømmelse, så er der indskrivning af planter fra kl. 9 – 10. Bedømmelsen foregår kl. 10 – 11, og kl 11 – 12 er der et foredrag af Lutz Röllke om Equador. Lutz er en fremragende foredragsholder, så det bliver ikke kedeligt.

Se programmet i bladet eller på DOK’s hjemmeside.

Stenløse Kulturhus er let at finde:

Adresse: Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse.

Er du i bil er der gratis og ubegrænset parkering lige uden for kulturhuset.

Med tog: Tag linje H eller C til Stenløse Station .

Stationen ligger for enden af  centergaden.   Følg centergaden. Gå op ad trappen for enden af gaden, og lige fremme ligger kulturhuset. Gangtid fra station til kulturhus er 5 min.

 

Spisning: Tæt ved Kulturhuset ligger Rådhuscafeen. De anbefaler at vælge en af deres sandwich til 79 kr. eller inkl sodavand eller stor fadøl 99 kr. De har også meget andet på menuen, men da spisepausen er fra kl. 12 – 13, har køkkenet ikke så meget tid.

 

01. 05.17:
Have-orkidéerne er begyndt at vise sig derude - noget senere end sidste år her hos webmaster - men de kommer nu - og mange af dem har mange flere skud end sidste år!
Jeg kan glæde mig til en forhåbentligt fantastisk blomstring i år!
Mine Pleione har overvintret tildækkede i drivhuset - og et par af dem var de første til at blomstre - på friland!
-Trods let nattefrost i de senere uger!

29.04.17:
Billeder af Hans Jørgen fra dommerbordet ved mødet d. 6. april er nu lagt på siden.

10.04.17:
Hans Jørgen Staugaards fornemme billeder fra den årlige Udstilling i samarbejde med Aldershvile Planteskole i Bagsværd er nu lagt på siden.
Uheldigvis glemte Hans Jørgen at tage billeder af den samlede udstilling - så hvis nogen kan supplere med billeder fra arrangementet, er de meget velkomne - send billederne til webmaster!

19.02.17:
Hans Jørgen Staugaard's billeder af planterne ved bordbesømmelsen ved mødet d. 9. marts er nu lagt på siden.

09.02.17:
E-mailadresser:
Til brug for meddelelser til medlemmerne vil vi gerne have jeres e-mailadresser. Send en e-mail til kassererens e-mailadresse : kasserer.sok@gmail.com, med teksten "ja til e-mailadresseliste". Jeres e-mailadresser vil ikke blive synlige for andre.

Programmerne for møderne i marts, april og maj kan nu ses på Kalenderen.

27.01.17:
Flere billeder fra Hans Jørgen Staugaard er lagt i Billed-arkivet. Jeg har åbenbart fået dem slettet i utide, uden at få dem lagt på siden - jeg beklager!

23.01.17:
Billeder af Hans Jørgen Staugaard fra mødet 12. januar er lagt på siden idag. Tryk på link'et.

Jeg vil da ikke undlade at gøre opmærksom på, at alle medlemmer af SOK er velkomne til at præsentere deres planter på siderne her - send billedet / billeder til webmaster - og måske en lille historie om planten / planterne?
Billederne skal være skarpe - ellers kan de desværre ikke bruges på hjemmesiden.
På den anden side - det bør jo ikke kun være en lille håndfuld medlemmer, der fremviser deres billeder - I bør alle "vise flaget", når I har flotte planter at vise frem!

Vi glæder os jo alle over flotte orkidéer!

Hvad mange ikke er klar over er, at der i øjeblikket er mange frilands-orkidéer i vore haver, der i den milde vinter begynder at kigge frem!
Mange af de tidligste vinter-hårdføre / vintergrønne arter står nu med grønne skud - og de tror de kan tåle det - og det kan de også til en vis grad!

Jeg har ikke haft disse arter i haven længe nok til at have personlige erfaringer - men indtil videre ser det godt ud i haven - selv uden afdækning.

Jeg er meget spændt på foråret!

29.12.16:

Kære Orkideklubmedlemmer!

Som annonceret i januar nummeret af bladet og på vores hjemmeside kommer Lutz Röllke og holder foredrag og viser billeder fra en stor udstilling i Japan.

Han har også salgsplanter med, men bemærk, at der desuden er mulighed for at forudbestille planter via Röllkes hjemmeside.

Linket til hjemmesiden og bestilling findes både i bladet og på vores hjemmeside www.orkideklub.sok.dk, men den kommer også her: www.roellke-orchideen.de

Vi håber at rigtig se mange til møderne i det nye år!

Godt Nytår!

vh. Bestyrelsen

23.11.16:
Hans jørgen Staugaard har skrevet en lille artikel om, hvordan han dyrker sine orkidéer under lys i kasser i kælderen - og han har gode resultater med det!
Få god inspiration her.

16.11.16:
Billeder fra bordbedømmelsen d. 10. november er lagt på siden - igen Hans Jørgen på pletten.
I sidste uge kom den første nattefrostt til København NV, så i hast blev de sidste tropiske orkidéer på sommerophold i haven taget ind - og mine ikke fuldt vinterhårføre Pleione er sat ind i drivhuset og dækket over til vinteren. De fleste Pleione tåler ned til 5-10 graders frost - men kommer vi meget længere ned også i drivhuset, må der lidt varme på - for en sikkerheds skyld!

23.10.16:
Billeder fra bordbedømmelsen d. 13. oktober er lagt på siden. Som altid var Hans Jørgen Staugaard på pletten og fik nogle meget fine billeder af meget fine planter!
Det var iøvrigt et meget fint foredrag af Per Bangsgård om Cypripedium - den mand véd noget om have-orkidéer - meget inspirerende!
Tak for det, Per - og tak for, at du tog planter med til mig - kvaliteten er bestemt i orden - og de er kommet i jorden på betryggende vis.

11.10.16:
Hans Jørgen Staugaard var også med ved udstillingen i Asnæs - og hans billeder demonstrerer virkeligt, hvor stor forskellighed der er blandt orkidéer!
Det var tydeligvis en meget flot udstilling, hvor en del medlemmer bidrog med flotte planter!
Som tidligere nævnt, er andre medlemmers billeder også velkomne her på siderne!

10.10.16:
Billeder fra bordbedømmelsen d. 8. september er nu lagt på siden her.

8.10.16:
Der er lagt billeder fra 3-landskampen i Lund mellem Sverige, Danmark og Tyskland på siden her. Jeg var der ikke selv, men det var Hans Jørgen Staugaard, som har sendt en stribe fine billeder af flotte planter.
Hvis andre medlemmer har taget gode billder ved arrangementet, er man meget velkommen til at supplere!

Hvis nogen har gode billeder fra udstillingen i Asnæs, må man også meget gerne sende dem til webmaster, så jeg kan lægge dem på siden.

8.09.16:
SOK holder åbent møde i det meget smukke kulturhus Aksen, Hovedgaden, 4550 Asnæs fredag d. 16. september, kl. 19-22.
Mødet holdes i samarbejde med den lokale orkidékreds.
Der vil være foredrag af DOKs formand Jan Larsen, udstilling og salg af planter, samt salg af kaffe, te og hjemmebag.

16.08.16:
Velkommen tilbage til hjemmesiden efter sommer-pausen!
Klubben er inviteret til at deltage ved:

Livsstilsmesse i Frederiksborg Slotshave, Hillerød
Sjællands Orchide Klub udstiller og sælger et flot udvalg af orkideer til rimelige priser.
Kom og besøg os i weekenden 20-21. august. Åbningstid 10-17.
Se mere på messens hjemmeside: chpevent.dk.

Der er kommet plan for efterårets møder frem til november.

27.05.16:
Billeder af Hans Jørgen Staugaard fra bordbedømmelsen ved mødet d. 12. maj er nu lagt på siden. Der var virkelig mange flotte planter til bedømmelse denne aften!

Udendørs er de vilde orkidéer begyndt at komme frem på grund af det gode vejr her i starten af maj - og også i haverne sker der spændende ting med frilands-orkidéerne i disse uger.
Del gerne dine billeder af orkidéer fra have og natur med os andre her på siden - send dem til webmaster på info@carphunters.com.

28.04.16:
Billeder af Hans Jørgen Staugaard fra bordbedømmelsen ved mødet d. 14. april er nu lagt på siden.

26.04.16:
Webmaster var en tur på Fyn for at se den omtalte udstilling i Kerteminde. Det var en meget fin udstilling, og jeg tog en stribe billeder, der nu er lagt på siden.
I haven er der ved at komme gang i frilandsorkidéerne, som er bekyndt at spire frem - både Cypripedium af forskellig slags og flere slags gøgeurt - mens mine Epipactis sjovt nok ikke har vist sig endnu.
Det er nu tid til at plante nyanskaffelserne af vinterhårdføre orkidéer ud i haven. Mine nyanskaffede Ophrys af 3 arter er forlængst afblomstrede i den kolde vitrine i kælderen; den første allerede 3 uger efter modtagelsen af knoldene med fine, små blade på i starten af februar - så jeg kunne jo ikke sætte dem direkte ud i haven på det tidspunkt. De kom så i blomst i kælderen - og nu er knoldene så sat i haven, hvor der jo desværre først kommer blomster igen næste år.

21.04.16:
Haveselskabets plantemarked den 24’ds. er grundet byggeri flyttet fra Lyngby til Tobaksvejen 23B i Søborg, oplyser formanden.
Det kunne jo have nogle medlemmers interesse.

08.04.16:
Jeg beklager, at jeg havde overset at oplyse om udstillingen i forbindelse med DOK's generalforsamling i Kerteminde!
Jeg har åbenbart kun skimmet sidste nummer af bladet, da jeg modtog det - for arrangementet var nævnt på 2 sider, som jeg ikke havde bidt mærke i.
Det drejer sig om dagene 16. - 17. april - altså næste weekend - generalforsamlingen d. 17. kl. 14.00 - på Tornøes Hotel, Strandgade 2, 5300 Kerteminde.

Jeg havde heller ikke fået informationer fra bestyrelsen om udstillingen på Aldershvile Planteskole i Bagsværd - men den har været afholdt - og Hans Jørgen Staugaard har været der med kameraet.
Billederne er nu på siden.

23.03.16:
SOK nyt:

E-mailadresser:
Til brug for meddelelser til medlemmerne vil vi gerne have jeres e-mailadresser. Send en e-mail til kassererens e-mailadresse: kasserer.sok@gmail.com med teksten ”Ja til e-mailadresseliste”. Jeres e-mailadresser vil ikke blive synlige for andre.

Torsdag den 14. april kl. 20.00
Det er omplantningstid og vi er sikkert mange, der har orkideer, som trænger til at blive plantet om. Denne aften vil Marianne Egesø demonstrere, hvordan det gøres og hvilke materialer, man med fordel kan bruge. Der vil blive salg af et stort udvalg af dyrkningsmedier og tilbehør fra både Hans Christiansen og Christian Koch. En nyttig aften for både begyndere og erfarne.

Torsdag den 12. maj kl. 20.00
Forårets planteauktion. Hvert medlem kan tage 10 planter med til salg. Der fratrækkes 20% af salgsprisen, som går til klubkassen.
Husk at komme i god tid med jeres planter.

Søndag den 19. juni kl. 15.30
Igen i år vil vi slutte sæsonen med et søndagsarrangement i Orchidegartneriet i Fredensborg hos Hans Christiansen08.04.04:. Hans vil fortælle om dyrkning af Masdevallia og Dracula, emner som vi ikke har berørt i klubben i meget lang tid. Vi vil bl.a. blive præsenteret for Herlyns enestående samling af Dracula, som hun er blevet meget dygtig til at dyrke. Tag med og nyd eftermiddagskaffen i Fredensborg. Adressen er Hillerødvejen 25.
…..
For alle møder gælder, at planter til bedømmelse skal være til stede kl. 19.30.
Alle møderne afholdes på Lindegården. Peter Lundsvej 8. 2800 Kgs. Lyngby

14.03.16:
Supergode billeder fra Hans Jørgen Staugaard fra mødet 10. marts er lagt på siden - virkeligt imponerende blomster!
Der er en tendens til, at det er de samme navne, der går igen fra måned til måned - men der må da også være andre medlemmer, der har fine blomster at vise frem?
Jeg tænker - måske er der også andre, der kan præsentere flotte billeder af deres - og måske også andres - orkidéer?

I denne uge afholdes "Dresdener Ostern" i Tyskland - der er Europas største orkidé-udstilling - og for første gang skal jeg selv dertil!
Desværre er der kun tid til en enkelt dag for mig - men jeg regner med at have en stribe gode billeder og indtryk med tilbage - og forhåbentlig også adskillige attraktive planter!
Andre af klubbens medlemmer, der tager derned, er også meget velkomne til at sende deres billeder og indtryk, så jeg kan bringe dem her på siderne.

- Send dem til webmaster!

19.02.16:

Billeder fra dommerbordet ved mødet 11. februar er lagt på siden.

07.02.16:

Nye - som altid flotte - billeder fra Hans Jørgen Staugaard er lagt i Billedarkivet.

06.02.16:

Flere sider har nu fået ændret skrift-størrelsen, som foreslået af flere ældre medlemmer - og der er lagt nye billeder af Hans Jørgen Staugaard i Billedarkivet. Alle andre medlemmer er også velkomne til at indsende billeder til hjemmesiden!

04.02.16:

Webmaster har fået en henvendelse fra Københavns Folkeuniversitet, der arrangerer kurser 3 tirsdage under navnet "BIOLOGI - Planteriget & orkidéfamilien", ved ph.d. Finn N. Rasmussen. Se mere her, hvor man også kan tilmelde sig. Første forelæsning er 23.02.16 kl. 17.15 - 19.00 - og det foregår Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C- A2-84.-12 (Bygning 2-84, underetage).

Der er også lagt nogle rettelser til teksten på siden om planterne på november-mødet ud - nogle planter var ikke korrekt navngivne.

28.01.16:
Der er nu lagt billeder fra dommerbordet ved mødet d. 7. januar på siden - og der følger i de nærmeste dage nogle rettelser fra mødet i november, da nogle planter var navngivet fejlagtigt i de oprindeligt fremsendte oplysninger.

24.01.16:

SOK nyt indsendt januar 2016
E-mailadresser

Til brug for meddelelser til medlemmerne vil vi gerne have jeres e-mailadresser. Send en e-mail til kassererens e-mailadresse: kasserer.sok@gmail.com med teksten ”Ja til e-mailadresseliste”. Jeres e-mailadresser vil ikke blive synlige for andre.

Torsdag den 10. Marts kl 20.00
Da mange medlemmer rejser til lande uden for EU i deres ferier, vil de ofte blive udsat for fristelser i form af tilbudte billige orkideer.
For at undgå at komme i en uheldig situation ved hjemkomsten, vil Brian Larsen fra Plantedirektoratet komme forbi for at forklare os om Cites-reglerne, så vi ved, hvad vi må eller ikke må. Herunder vil han komme ind på håndbagagereglerne, da disse ofte har skabt debat.

Torsdag den 14. april kl. 20.00
Det er omplantningstid og vi er sikkert mange, der har orkideer, som trænger til at blive plantet om. Denne aften vil vi demonstrere, hvordan det gøres og hvilke materialer, man med fordel kan bruge. En nyttig aften for både begyndere og erfarne.

Torsdag den 12. maj kl. 20.00
Forårets planteauktion. Hvert medlem kan tage 10 planter med til salg. Der fratrækkes 20% af salgsprisen, som går til klubkassen.
Husk at komme i god tid med jeres planter.
…..
For alle møder gælder, at planter til bedømmelse skal være til stede kl. 19.30.
Alle møderne afholdes på Lindegården. Peter Lundsvej 8. 2800 Kgs. Lyngby

03.01.16:

Kære orkideklubmedlem,

Det er blevet til, at Frank Röllke holder foredrag om emnet "Worth knowing facts about orchids" (Hvad der er værd at vide om orkideer) ved mødet torsdag d. 7..
Röllke tager salgsplanter med, og som annonceret på hjemmesiden tidligere, er det muligt at forudbestille via Röllkes hjemmeside, men fristen må være ved at udløbe!

vh
Bestyrelsen, SOK

30.12.15:

En meget flot billede-serie fra "The 10'th China International Orchid Show" på Hainan, taget og kommenteret af Hans Martin Christensen, er nu lagt på siden som en god afslutning på et begivenhedsrigt år. Hans Christiansen fra Orchidégartneriet vandt i år hovedpræmien med én af hans imponerende Bulbophyllum phalaenopsis - og det blev også til flere andre medaljer til Hans. Tillykke med det fornemme resultat - jeg har læst, at der nu er råd til et nyt fyr til drivhusene!

22.12.15.

Kære Orkideklubmedlem,

Hermed ønsker vi fra bestyrelsen

"God Jul og Godt Nytår"!

Samtidig vil vi minde om mødet torsdag 7/1 2016, hvor Röllke holder foredrag og medbringer salgsplanter. Bemærk, at der er mulighed for forudbestilling, se nærmere under Kalenderen. - eller på Röllkes egen hjemmeside - www.roellke-orchideen.de.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

21.12.15:

Webmaster vil gerne ønske alle SOK-medlemmer og sidens andre besøgende en Glædelig Jul og et Godt Nytår!

23.11.15:

Så er der lagt nye billeder fra bordbedømmelsen ved mødet d. 12. 11. på siden. Mange flotte planter - og billeder fra Hans Jørgen Staugaard!

16.11.15:

SOK nyt nov.

E-mailadresser
Bestyrelsen i Sjællands Orchide Klub vil gerne kunne sende informationer med kort varsel til medlemmerne og beder derfor om, at I sender jeres e-mailadresse til kasserren: kasserer.sok@gmail.com.

Torsdag den 7. januar 2016 kl. 20.00
Gerd Röllke fra Röllke Orchideen kommer og holder foredrag om præmieplanter og kommenterer deres kvaliteter. Vi forventer at se mange flotte orkideer og at Gerd vil øse af sin mangeårige orkidéerfaring som overdommer i Tyskland. Foredraget vil blive holdt på et letforståeligt engelsk.
Lutz og Frank Röllke vil medbringe et stort antal salgsplanter. Der kan bestilles planter på forhånd på www.roellke-orchideen.de, e-mail: info@roellke-orchideen.de.
Gå ikke glip af dette sjældne besøg i Danmark. Medlemmer fra alle klubber er velkomne.

Torsdag den 11.- februar kl. 20.00.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren aflægger regnskab.
4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde 4 uger før generalforsamlingen.
1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Dorthe Rønnov-Jessen er på valg og ønsker genvalg.
Hans Jørgen Staugaard er på valg og ønsker ikke genvalg.
Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, eller genvalg.
1. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen vil der være bankospil.
Planter til bedømmelse skal være til stede kl.19.30

Torsdag den 10. Marts kl 20.00
Da mange medlemmer rejser til lande uden for EU i deres ferier, vil de ofte blive udsat for fristelser i form af tilbudte billige orkideer.
For at undgå at komme i en uheldig situation ved hjemkomsten, vil Brian Larsen fra Plantedirektoratet komme forbi for at forklarer os om Cites-reglerne, så vi ved, hvad vi må eller ikke må. Herunder vil han komme ind på håndbagagereglerne, da disse ofte har skabt debat.
Planter til bedømmelse skal være til stede kl. 19.30
Alle møderne afholdes på Lundegården. Peter Lundsvej 8. 2800 Kgs. Lyngby

30.10.15:
Jeg har igår haft møde med bestyrelsens kontaktperson vedrørende hjemmesiden, Dorthe Rønnov Jessen, der viderebragte et ønske fra en del medlemmer om en større skrift på hjemmesiden. Det vil jeg gå igang med at gennemføre, hvor det er praktisk muligt - men det er det ikke overalt, hvis siden stadig skal se ordentlig ud. Billede-tekster - som her i spalten til højre - bliver som udgangspunkt ikke ændret, da der så vil komme alt for mange uklædelige linieskift ind. Jeg vil naturligvis meget gerne have tilbagemelding om ændringen - fra både unge og ældre - så jeg kan give hjemmesiden en naturlig balance. Skriv til info@carphunters.com.
Der kommer til at gå lidt tid, før ændringerne er sket på alle del-sider.

Jeg vil også lægge flere dobbelt-linieskift på sider som netop denne og gøre mere brug af under-overskrifter, når flere emner nævnes i samme opdatering. Eksempelvis som vist lige nedenfor og i informationen fra bestyrelsen fra 14. september.

E-mail-adresser - meld dig til at kunne få informationer direkte fra Bestyrelsen med kort varsel.

Kun meget få har indtil videre oplyst deres E-mail adresse, som der er opfordret til nedenfor, så Bestyrelsen kan kommunikere direkte med medlemmerne med kort varsel, uden at ikke-medlemmer kan følge med, som de jo kan via hjemmesiden her. Send din E-mail adresse til kasserer.sok@gmail.com.

17.10.15:
Der er lagt billeder fra mødet d. 8. oktober på siden.

Ny Bog: "Phalaenopsis - the Genus in Pictures"

Det skal også bemærkes, at International Phalaenopsis Alliance (IPA) i år har udgivet en ny oversigt over de 72 botaniske arter, der idag anerkendes i denne genus. Det er en fin lille bog med flotte billeder af alle arterne - og webmaster har i al beskedenhed bidraget med 2 af dem.
Titlen er "Phalaenopsis - The Genus in pictures" - ISBN 13: 978-0-692-37391-0. Forfatterne er Wesley Higgins & Peggy Alrich.
Det er interessant, at ikke alene de "gamle" slægter Doritis og Kingidium, som der har været diskussion om i årevis, men også flere andre nu er lagt ind under denne genus. I mine øjne giver det bestemt mening. Bogen kan varmt anbefales til alle med interesse for botaniske arter!

05.10.15:
Webmaster er lige kommet hjem fra et par ugers ferie i syd-Frankrig - og på hjemvejen kørte vi en lille omvej forbi Narbonne, hvor der i Abbaye de Fontfroide var arrangeret en stor og særdeles velbesøgt international orkidéudstilling.
Jeg har lavet en lille billedpræsentation på min egen hjemmeside www.carphunters.com, hvor man kan se præsentationen der.
Klik dig ind under "Latest News". Udstillere fra Frankrig, Italien, Schweiz og Taiwan deltog og lavede en spændende udstilling - og endnu flere deltog med salgsstande.

14.09.15:

Meddelelse til medlemmerne i Sjællands Orchide Klub:

Det har længe været bestyrelsens ønske at kunne informere direkte til medlemmerne via mail. Det har hidtil ikke været muligt, da kun en del af medlemmerne har indberettet en email- adresse.
Bestyrelsen har et ønske om en mere dynamisk klub. Vi vil derfor gerne have mulighed for at informere både om nye tiltag og arrangementer og om ændringer i arrangementer med et kortere varsel end det, vi har mulighed for via Orkidébladet.
De fleste informationer vil stå på hjemmesiden www.orkideklub-sok.dk, men i nogle tilfælde kan det være vigtigt at få information ud til alle medlemmer med kort varsel. Der kan også være information, som kun er tiltænkt medlemmer. Som det er nu, har hjemmesiden ikke en adgang, som er lukket for andre.

Derfor anmoder vi om, at du/I indberetter en mailadresse til vores officielle gmail:
kasserer.sok@gmail.com

Du må meget gerne indberette, selvom du tidligere har afleveret en mailadresse. Så er vi sikre på, at alle adresser er opdateret.
Der skal stå, hvem du/I er, og medlemsnummeret. Hvis du ikke kan finde dit medlemsnummer, så skriv din adresse.

Hvis du/I ikke har en email, vil vi gerne informeres om det. Så vil vi fortsat sende et brev.

Mange venlige hilsener
Bestyrelsen

 

28.07.15:
Jeg har lagt billeder fra Hans Jørgen og fra min egen samling og fra haven på siden. Skovhullæbe og sumphullæbe er nu også vist med billeder på Danske Orkidéer.
Hans Jørgens billede omtalt nedenfor inspirerede mig til at lægge mit eget orkidébed i haven om - det kommer der også billeder af - men kun tiden vil vise, om det lykkes for mig at få velvoksne og imponerende planter, som dem gartneren afslørede for Hans Jørgen!
I min have har hele 6 af mine Cypripedium sat frøkapsler af i år - så det bliver spændende at se, om de kan så sig selv i en have i København!
Indendørs har jeg fået gang i en lille samling Pleurothalis og Restrepia - og de begynder at "røre på sig" - billederne kommer på siden, når de er klar. Et enkelt kan ses her til højre på siden.

20.07.15:
Det nye program for efterårets møder er lagt på siden her.

Nye billeder fra Hans Jørgen og webmaster følger - det bliver primært billeder fra haven - altså af vinterhårdføre arter, der kan dyrkes på vore breddegrader.
Andre medlemmers billeder af orkidéer - både fra haver, drivhuse, vindueskarme, vivarier og andre steder er som altid også mere end velkomne - jo flere, der bidrager, desto mere interessant bliver hjemmesiden.

Webmaster følte sig ganske inspireret af Hans Jørgens fine billede af en gartners eget orkidébed - og endte med at købe ret stort (dyrt) ind!
Jeg lagde mit gamle bed om og købte, hvad jeg kunne finde i et par danske gartnerier - de har brug for støtte og for at opdage, at der er et marked her - men måtte som sædvanligt også ty til Ebay og tyske gartnerier, som har et meget bredere udvalg. Dér er det næsten kun klimaet og pengepungen, der sætter grænser!

Klubbens bibliotek har fået en ny administrator, og jeg vil herefter tage kontakt med Susanne Thorelius og få lavet den længe efterlyste oversigt over værkerne, så medlemmerne kan se, hvilke værker man har mulighed for at låne for en kort periode ad gangen ved medlemsmøderne, hvor man så også skal tilbagelevere det udlånte eksemplar efterfølgende. Reglerne for udlån skal nok blive præciseret her på siden, når de er endeligt lagt fast af bestyrelsen.

19.05.15:
Billeder af Hans Jørgen Staugaard fra bordbedømmelsen ved mødet 7. maj er lagt på siden. Der er også lagt et par supplerende billeder fra april-mødet på siden.

Sæsonen for frilands-orkidéer er nu skudt igang - min første Cypripedium-hybrid sprang ud på et enkelt skaft i sidste uge - og 5-10 stykker er tydeligvis ganske pænt på vej!
De danske orkidéer i naturen er også godt på vej - jeg har set flere arter vokse sig større og større derude - men blomsterne lader endnu lidt vente på sig.

Jeg kunne godt ønske mig mange flere billeder fra både samlingerne, haverne og fra naturen til siden her - de allerede etablerede sider om de emner her på SOK-siden kan kun blive endnu bedre, hvis endnu flere bidrager med gode billeder - og der er plads til alle!
Det lader til, at det hele i år godt kan starte et par uger tidligere derude, end vi er vant til.

Jeg savner egentlig også, at medlemmer, der har deltaget i enten Dresdener Ostern udstillingen eller WOC i London - eller naturligvis begge dele - fortæller om deres oplevelser ved disse store arrangementer.
Jeg kunne desværre ikke deltage selv og er derfor (naturligvis) nysgerrig for at høre, hvordan disse klassiske begivenheder spændte af - jeg gætter på, at sådan er der også mange andre, der har det. Del dine billeder og en kort historie fra disse arrangementer med os andre!

01.05.15:
Billeder af Hans Jørgen Staugaard fra bordbedømmelsen ved mødet 9. april er lagt på siden.

29.04.15:
Jeg har lagt billeder fra Hans Jørgen Staugaard på den nye side Aldershvile Planteskole 2015. Jeg har beklageligvis ikke på forhånd haft kendskab til udstillingen denne gang - så jeg var der desværre ikke engang selv - og har ikke kunne annoncere den her på siden!
- Det er som altid fine billeder, Hans Jørgen har taget af de smukke blomster!

23.03.15:

Referat fra generalforsamlingen er at finde her. Referatet er godkendt af bestyrelsen.

21.03.15:

Der er nu lagt billeder af Hans Jørgen Staugaard af planterne til bordbedømmelsen ved mødet d. 12.03.15 på siden. Billederne kan også findes via billedarkivet.

28.02.15:

Desværre er vi kommet i den situation at Brian Larsen har set sig nødsaget til at melde afbud til mødet den 12. marts.
I stedet kommer Niels Werian, som stiller sin store viden og erfaringer med dyrkning af Paphiopedilum til rådighed for os.
Mødet vil forme sig som et møde, hvor alle kan stille spørgsmål om dyrkning af disse - problemer med dem - og lignede.
Han vil så give råd og vejledninger om, hvad vi kan gøre for at bedre vores resultater.

27.02.14:

Jeg havde egentlig tænkt mig og glædet mig til at tage med til Dresdener Ostern - Europa's største orkidéudstilling med udstillere fra alle egne af Verden - men det kan desværre alligevel ikke lade sig gøre. Jeg nåede dog at tjekke hotel-situationen op til et af årets højdepunkter - og 45% af alle listede hotelværelser er allerede nu (i dag) bookede!
Det er dog stadig muligt at få værelser fra omkring 60 euro og opad - pr. overnatning.

Jeg vil i øvrigt minde om, at Hans Christiansen i Fredensborg holder åbent hus i Orkidégartneriet søndag d. 8. marts fra 10.00 - 16.00. Der plejer altid at være gode tilbud at finde på dagen - og mulighed for en god snak med andre orkidéinteresserede.

14.02.15:

Efter et konstruktivt møde med repræsentanter fra bestyrelsen har vi taget hul på at få kortlagt eventuelle problemer med defekte links på hjemmesiden, og jeg er igang med at reparere disse defekte links - i det omfang, det har været mig muligt. Links indenfor hjemmesidens interne sider står jeg selv for - men med links til mange fremmede sider er man sårbar overfor ændringer på de sider, som man jo ikke selv er herre over - og ikke alt bliver ved med at være, som det var, da de oprindelige links blev lavet!
Præcisionen i de oprindelige links går helt tabt, når de eksterne sider, der er links til, så ændrer bare så meget som et eneste trin i vejen til siden - og så kan siden ikke findes. Det er der sådan set ikke noget mystisk ved.
Desværre laves hjemmesider idag med programmer, så man ikke nødvendigvis i diverse browsere kan kopiere et link helt ned til en del-side, som jeg ellers gerne har gjort det i de sidste 20 år - og så kan jeg kun lave et link til hovedsiden - og så skal man selv bladre igennem en alt for ofte uoverskuelig menu med talrige undermenuer eller søgefelter - før man omsider finder det relevante. Det er især tilfældet på offentlige sider, der åbenbart aldrig har fundet ud af, hvad "brugervenlighed" betyder - kig bare på Naturervervsstyrelsens hjemmeside - endnu mere håbløs at finde rundt på, end den var, da jeg første gang refererede til den.

Meget mere mystisk er det, at det simple e-mail-link til min egen info@carphunters.com ofte ikke har virket på siderne - for den er korrekt skrevet overalt på siden!
Indtil videre har jeg ikke kunne gennemskue, hvad der er galt - så hjælp er velkommen!

Der er lagt den lovede information fra formanden om Europas største Orkidéudstilling på Kalenderen - Dresdener Ostern er meget andet end orkidéer - men det er et imponerende antal orkidé-forhandlere og -udstillere fra hele Verden, der stiller op her - i dagene op til og i weekenden inden påske. Jeg har kun hørt anbefalinger om at tage dertil fra folk, der har været der op til flere gange tidligere. Se oplægget på Kalenderen.

11.02.15:

Formandens beretning fra generalforsamlingen i sidste uge er nu på siden her.
Klubben har fået udvidet sit dommer-panel, idet Tommy Jensen, der kommer fra LFOK, nu er medlem i SOK - og Susanne Thorelius er ny aspirant til panelet.
Der er også lagt opdateringer fra bestyrelsen om kommende møder på Kalenderen.

Der ud over rettes der løbende fejl og mangler i takt med, at jeg bliver opmærksom på dem.
Alle sidens læsere er velkomne til at kommentere eller bidrage til siden - send en mail og meget gerne også billeder til webmaster.
Det ser ud til, at der også er ved at ske noget i forhold til at få lagt en liste over indholdet af klubbens bibliotek på siden, så medlemmerne kan se, hvilke værker, de har mulighed for at låne - efter aftale ved klubmøderne. De nærmere regler/retningslinier for udlånet er ikke endeligt fastlagt af bestyrelsen - men en oversigt over bøgerne med en kort beskrivelse vil være en vigtig begyndelse på at gøre klubbens bogsamling til det aktiv og attraktion, den naturligvis bør være. Jeg glæder mig meget til at få denne længe ventede og vigtige del af hjemmesiden på plads.

08.02.15:

Jeg har med denne opdatering forsøgt at "slanke" startsiden af hensyn til dem, der besøger siden på computere med små skærme, da det åbenbart har vist sig vanskeligt at få det hele med på skærmen, når jeg anvender mange kolonner i tabellerne. Jeg vil derfor forsøge at holde mig til max. 3 fremover - så skulle dette problem blive betydeligt mindre. Det har som det ses betydet, at "Sidste nye" nu må splittes op til 2 sider - én fra webmaster, der vil være på startsiden - og én fra bestyrelsen, som man må klikke sig videre til, når der netop er nyt fra bestyrelsen. Dette vil naturligvis løbende blive nævnt her på siden.
Helt kan jeg dog ikke udelukke fremtidige problemer med skrærmbredden, da bredden af de viste billeder i 3 kolonner ved siden af hinanden også kan give problemer, som jeg måske ikke hver gang har været tilstrækkelig opmærksom på - men jeg skal nok være mere opmærksom på det problem fremover.

04.02.15:

Jeg har lavet et nyt såkaldt "Site-Map", hvor man på én side kan navigere til alle hjemmesidens del-sider - uden baggrundsbilleder eller andet forstyrrende. Sådan en side er under alle omstændigheder utroligt kedelig og på ingen måde underholdende at se på - men så længe hjemmesiden ikke er så stor endnu, så kan den give et hurtigt overblik. Efterhånden som siden bliver mere omfattende vil sådan en side blive mere og mere uoverskuelig uden en form for opdeling - men det må vi vende tilbage til, hvis det engang bliver nødvendigt. Klik på link'et nederst til venstre for at besøge den nye side. Jeg har ikke lavet nogen billed-knap til den, da det jo vil være i modstrid med hensigten med siden.

01.02.15:

Der er lagt nye billeder af Hans Jørgen Staugaard fra januar-mødet på siden her.
Du kan også finde billederne via klubbens Billedarkiv.

Hjemmesiden vil i den kommende tid i samarbejde med bestyrelsen blive revideret, så nogle af de layout-mæssige problemer, som har været påpeget af nogle af klubbens medlemmer forhåbentlig kan blive løst.
Der bliver lyttet til alle kommentarer fra sidens brugere - men det må naturligvis påpeges, at man aldrig vil kunne stille alle tilfreds - der er altid nogen, der hellere ville have tingene på en anden måde end den aktuelle - eller en ny, revideret udgave!
Nogle af de nye tilpasninger og eksperimenter med nye løsninger vil man allerede nu kunne finde, når man bevæger sig rundt på siden - andre kommer løbende. Derfor kan du måske også i den kommende tid falde over nye tiltag, der måske synes lidt underlige - men det er for at finde ud af, om det skal være en generel ændring eller ej.

Det vil altid tage tid at tilrette en hjemmeside, der allerede nu faktisk rummer ret mange enkelt-sider - men vi skal nu nok komme igennem det!

06.01.15:

Jeg håber selvfølgelig, at alle SOK-medlemmer og sidens andre besøgende er kommet godt ind i det nye år!
Det er hjemmesiden også - for jeg kan idag præsentere nogle spændende billeder fra en tur en gruppe medlemmer havde til Kreta i april sidste år. Jeg var ikke med - men jeg kan se på billederne fra Hans Jørgen Staugaard, at det er et rejsemål, der kan være værd at overveje, hvis man vil opleve massevis af forskellige orkidéer på deres naturlige voksesteder!
Se de inspirerende billeder fra Kreta april 2014 !
- Vi er allerede kommet godt fra start til det nye år - og jeg håber naturligvis på, at det vil fortsætte fremover!

30.12.04:

Webmaster ønsker alle et godt Nytår!

Vi kan se tilbage på den nye SOK-sides første år med glæde - for der har været meget fin opbakning bag den nye side, og der har været mange positive tilkendegivelser om sidens udformning og dynamik. Det har jeg naturligvis været glad for - for det tyder på, at mit oplæg ikke har været helt tosset. Der har været behov for justeringer - og det vil fremtiden sandsynligvis også bringe.
Det vigtigste er naturligvis, at siden løbende udvikler sig og har medlemmernes opbakning og bidrag - og så vil siden måske med tiden skifte form adskillige gange (vi lærer jo hele tiden) - eller måske ikke.

Jeg kunne måske godt ønske mig flere bidrag med billeder og fortællinger fra medlemmernes egne samlinger - hvordan I hver for sig dyrker jeres planter - hvordan I løste dyrkningsmæssige problemer og så videre. Gode og kreative nye og gamle idéer kan vi altid bruge - for der er garanteret andre af sidens besøgende, der kan få glæde af tips og tricks fra andre dyrkere.

Eksempelvis kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad andre dyrkere af frilandsorkidéer gør for at beskytte de slumrende rhizomer i jorden her om vinteren - eller bør man overhovedet gøre noget?
Det er klart, at bidragene også bringes på siderne her - gerne fulgt af gode billeder.

Må det nye år bringe endnu flere spændende bidrag og flotte billeder til SOK-siden - så den bliver endnu bedre - til alles glæde!

26.11.14:

Der er lagt nye billeder fra Hans Jørgen Staugaard ind fra bordbedømmelsen ved mødet d. 13. november på siden her. Der er også lagt et par nye billeder på siden fra oktober-mødet på siden. Andre er naturligvis også meget velkomne til at indsende billeder til Billed-arkivet!

25.11.14:

Den vedhæftede PDF-fil fra bestryrelsen om turene til EOC i London i april næste år virkede ikke efter hensigten - det er der rettet op på nu. Klik videre her.

19.11.14:

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at mødetidspunktet ved mødet 4/12 er klokken 19.00 - og ikke kl. 20.00, som der fejlagtigt stod i bladet, hvor jeg havde hentet oplysningen. Dette er nu rettet.
Der ud over har jeg lavet en ny side om vinterhårdføre frilands-orkidéer og andre arter, der kan have godt af et sommer-ophold i haven. Medlemmerne opfordres til at bidrage til siden ved at fortælle om hvordan de gør for at få mest muligt ud af at have orkidéerne i haven - og til at vise billeder af deres planter i haven.

29.10.14:

Vi har, som det allerede nu vil være tydeligt for alle faste brugere, påbegyndt en ombygning af SOK's hjemmeside, så den forhåbentlig bliver endnu mere brugervenlig - og endnu mere inspirerende for både medlemmer og andre besøgende.
Startsiden er nu "Sidste nye" på siden - hvilket det burde have været fra starten - men "bundet" af gamle traditioner blev det ikke sådan. Det er der rettet op på nu.

Både bestyrelsen og webmaster er meget lydhøre overfor konstruktiv kritik, der kan gøre siden endnu bedre - men vi kan umuligt stille alle tilfreds!
Smag og behag er forskellig i alle henséender - og det gælder også for internet-sider - og vi tager et velovervejet valg, inden ændringerne bliver effektueret!

Indtil videre har vi fjernet "Markedspladsen", der ikke har været interesse for - det meste af den slags foregår nu på Facebook og på DOK's Orkidéforum. "Find hinanden" er også fjernet, da den sides opfordring til at danne interessegrupper indenfor samme sær-interesser ikke har mødt opbakning - den slags foregår idag i høj grad også på Facebook, og det har vi taget konsekvensen af. Under-siderne, der har været lagt under denne menu, vil blive gjort lettere tilgængelige med nogle få links direkte fra startsiden - eller fra en ny side ved navn "Slægterne".

Problemerne med "Biblioteket" er desværre endnu ikke løst, men bestyrelsen er opmærksom på problemet og arbejder på at finde en mere hensigtsmæssig måde at kunne stille klubbens bøger og tidsskrifter til udlån for medlemmerne. Samtidig skal vi naturligvis have overblik over, hvilke bøger og tidsskrifter, der overhovedet er i samlingen - så medlemmerne via hjemmesiden kan vide, hvilke bøger, de har mulighed for at låne.

Der diskuteres stadig i bestyrelsen andre mulige tiltag, der kan gøre hjemmesiden et endnu større aktiv for klubben - i samspil med både DOK's Orkideforum og interessegruperne på bla. Facebook og andre digitale medier.

Arbejdet med omstruktureringen efter sidens første år er kun lige gået igang - så siderne forhåbentligt vil blive brugt mere og give en øget opbakning om projektet med at skabe landets bedste orkidé-hjemmeside!

13.10.14:

Der er lagt flere billeder fra Landskampen i Brøndsalen og af planterne til bord-bedømmelsen ved sidste møde på siden.
Næste begivenhed er klubbens udstilling ved Fugleudstillingen i Køge i den kommende weekend - så forhåbentlig kommer der også spændende billeder dérfra!
Mange af medlemmerne er jo også interesserede i de fjerede venner - og så kan udstillingen fredag til søndag bestemt anbefales - den var fantastisk sidste år!

11.10.14:

Hans Jørgen Staugaard tog en stribe fine billeder af planterne fra bord-bedømmelsen ved mødet d. 2. oktober.

05.10.14:

Der er lagt billeder af Tommy Jensen fra forberedelserne til landskampen / udstillingen i Brøndsalen på siden.

27.09.14:

Udstillingen og landskampen mod svenskerne i Brøndsalen i Haveselskabets have på Frederiksberg var en stor succes. Svenskerne dominerede klart med de bedste planter og vandt landskampen stort - men SOK fulgte godt efter med den flotteste af klubbernes udstillinger.
Webmaster har lagt en stribe billeder på en side om arrangementet - og alle andre, der har supplerende billeder er meget velkomne til at sende dem til info@carphunters.com.

25.08.14:

Der er lagt en blanket til Refusion af udlæg for SOK i forbindelse med udstillinger på siden. Den kan også ses fom PDF - Refusion.

03.08.14:

Der er lagt masser af nye billeder fra Hans Jørgen Staugaard i Billedarkivet. Hans Jørgen er virkelig god med kameraet - men det er der uden tvivl også andre af medlemmerne i SOK, der er!
Del jeres gode billeder med os andre - og har I selv en enkelt imponerende plante eller to - eller flere - så bringer vi gerne billeder af dem her på SOK-siden!

25.06.14:

Jeg har bemærket, at der ikke siden denne hjemmesides etablering har været interesse for at bidrage til siderne "Find hianden", "Markedspladsen" og "Tips & Tricks" - så spørgsmålet er ved at være, om de helt skal sløjfes fra hjemmesiden?
Personligt mente jeg, at de sider ville være et aktiv for SOK - men det lader ikke til at være tilfældet?

Jeg - og naturligvis også bestyrelsen, der i givet fald træffer beslutningen om at nedlægge disse sider - har brug for tilbagemeldinger fra medlemmerne!

Læg i øvrigt mærke til, at der er kommet endnu flere nye tilføjelser til Danmarks Orkidéer - blandt andet nye tips om interessante lokaliteter - og der er meget at kigge på derude nu!

22.06.14:

Der er lagt nye fine billeder af Lars Søgaard Hansen på Danmarks Orkidéer og af Hans Jørgen Staugaard fra åbent hus arrangementet hos Niels Werian på siden.

19.06.14:

Der er lagt en stribe billeder af fine planter fra udstillingsbordet ved mødet den 12. i Billedarkivet.

11.06.14:

Hans Jørgen Staugaard var også aktiv med kameraet ved udflugten til Göeborg's Botaniske have - se beretningen her.

05.06.14:

Der er billeder af Hans Jørgen Staugaard fra Åben Hus arrangementet hos Ole Pedersen her.
Hvis andre deltagere har andre gode billeder fra besøget hos Ole, så er man velkommen til at dele oplevelsen med os andre på denne side.

16.05.14:

Der er lagt nogle fine billeder af medlemmernes medbragte planter ved sidste møde på siden her.

04.0514:

I denne weekend har Lolland-Falsters Orkidé Klub været arrangør af DOK's udstilling i forbindelse med den årlige generalforsamling. Udstillingen afholdtes i Nykøbing F Hallerne. 4 lokalklubber deltog, og det samme gjorde 4 forhandlere og andre indbudte. Se billeder fra udstillingen her.

Jeg er begyndt at arbejde på en ny side om Dendrobium - men er ikke kommet så langt endnu. Årsagen er, at jeg ikke har ret mange erfaringer med den slægt - ud over, at det hurtigt går ned ad bakke med de fine planter, jeg indtil videre har købt!
- Nu har jeg erkendt, at slægten nok ikke er noget for mig .... - men det er den for andre, så jeg vil opfordre jer til at dele jeres erfaringer med andre her på siderne, så flere kan få mere ud af den ubetinget spændende slægt - både arterne og de talløse farvestrålende hybrider!

24.03.14:

Jeg har lavet et nyt oplæg til en side om Coelogyne og beslægtede genera, som kan findes under "Slægterne" og håber, at medlemmerne vil være med til at udvikle siden med billeder og tips til dyrkningen af disse arter og de relativt få hybrider, der er at finde i handlen. Siden har mulighed for at kunne blive meget spændende, hvis mange medlemmer bakker op omkring den!

02.02.14:

Der er lagt opdateringer fra bestyrelsen på "Kalenderen" - og en spændende mail om lokaliteter på "Danmarks Orkidéer".
Jeg vil naturligvis fortsat opfordre alle medlemmer til at bidrage med alt materiale, der kunne have interesse for andre oridé-interesserede - ikke mindst billeder og en smule tekst fra din egen samling - eller fra orkidé-oplevelser fra både nær og fjern.

01.01.2014:

Godt nytår til alle - medlemmer som ikke-medlemmer!
Der er nu link til SOK-siden her fra DOK-siden - og siden kommer nu også op, når man søger på Sjællands Orchide Klub eller Orkideklub-SOK på Google.
Her til morgen har jeg lagt den seneste special-side på nettet - og jeg håber, at medlemmerne vil medvirke til at gøre den endnu bedre og mere komplet med tiden.
"Danske Orkidéer" har naturligvis manges interesse - og den nye side kan findes via "Slægterne". Jeg vil naturligvis også opfordre alle medlemmer til at melde sig til de særlige interesse-grupper på den side - for så kan det måske blive lettere for os at få glæde af hinandens viden og enthusiasme for denne dejlige hobby!
Send også gerne gode billeder til "Billede-arkivet" - gerne med en kort tekst. Husk at skrive fulde navn, og hvor på Sjælland, du bor.

17.12.2013:

Jeg har idag lagt den første special-side på SOK-siden - Cypripedium - frilandsfruesko - som der bliver link til fra"Slægterne". Det er tanken, at alle medlemmer har muligheden for at være med til at bidrage med gode billeder og tekst - i stil med det oplæg, der nu er lagt ud. Jeg vil opfordre alle med erfaringer med dyrkningen af disse spændende haveplanter til at dele ud af disse via denne side - jo flere, der er med til at "tegne & fortælle" - desto bedre vil siden blive!
Der er naturligvis også plads til gode billeder af mange flere arter, end der lige nu er på siden - husk at angive for- og efternavn og hvor du kommer fra (postnummer og by).

Der vil efterhånden blive lagt flere af denne slags specialsider under SOK-siden - under forudsætning af, at der er tilstrækkelig opbakning til det - det er hverken mig eller bestyrelsen, der skal være alene om det!
Initiativet til nye special-sider behøver absolut ikke kun at komme fra en snæver kreds - alle medlemmer kan komme med et oplæg til mig - og så sætter jeg gang i produktionen når tid haves.
Sammen er der mulighed for, at vi kan drive det til noget virkelig flot - og en SOK-hjemmeside, der hele tiden udvikler sig - og derfor bliver ved med at være værd at besøge.
Jeg vil løbende sørge for at annoncere det nye på denne side.

18.11.2013:

Det er mig en fornøjelse at kunne præsentere SOK's nye hjemmeside!
Bestyrelsen har vist mig den tillid, at bede mig stå for design og udvikling af siden - og det er en udfordring, som jeg med glæde har taget imod.
Jeg har gjort det flere gange før igennem mange år - både med min egen side - og for flere hospitalsafdelinger.

Her drejer det sig naturligvis om orkidéer - både i natur og under hobby-kultur - uanset om det er i lille skala i vindueskarmene - eller i større stil i kolde eller varme drivhuse og udestuer - eller om det er "under lys" i vittriner, terrarier, kældre eller på loftrum!
- Her er der plads til alle, der er intersserede i orkidéer - både de hjemlige - dem fra supermarkeder, planteskoler m.v. - og og de mere eksotiske, der ikke er til at finde hvor som helst!

En side som denne bliver mere interessant, hvis der er mange, der bidrager til den - ellers udvikler den sig ikke.
En hobby-hjemmeside - en forening - en klub - skal hele tiden udvikle sig - den må ikke gå i stå!
Opbakning er nøgleordet - for man kan aldrig tage noget for givet.
Uden opbakning kan det hele næsten være lige meget - klubbens medlemmer må være med her!

- Denne SOK-hjemmeside skal være én af de fronter, der arbejdes på fremad-rettet - der skal mere gang i hjulene - og vi skal nå ud til en bredere offentlighed - og skal også gerne have flere medlemmer - ikke mindst blandt de yngre og rigtigt unge, der jo også elsker disse pragtfulde blomster!

Derfor vil jeg opfordre alle medlemmer til at bidrage med gode idéer og billeder - helst med lidt forklarende tekst til - men ikke for lang - så vi på den måde får en levende kontakt med hinanden via siden.
Vi regner med, at "Billede-Arkivet" og resten af siderne her med tiden vil udvikle sig til at kunne skabe dynamik i klubben - og dermed skabe øget interssse for at være med i SOK.

Det er vigtigt at bemærke, at selv om der står "Hans", "Hans" og "Kenth" på næsten alle billeder ved sidens lancering, så er det forhåbentlig noget, der vil ændre sig i takt med, at jeg modtager flere billeder at arbejde med!
- Der skal mange andre ind over - og billeder kan blive flyttet rundt, hvis det passer sig. Hverken jeg eller bestyrelsen "sidder på" billed-dækningen - vi vil meget hellere have dine med!
Billeder skal være skarpe og godt belyste - ellers kan vi nok ikke bruge dem.

Klubben dækker det meste af Sjælland, så når du sender indlæg til siden, så glem ikke at fortælle, hvor du kommer fra - ikke hele adressen, men postnummer og by.
Hvis du bruger en anden mail end din egen, så husk at skrive både for- og efternavn også - så vi ikke eventuelt kommer til at navngive indlægget forkert.
Annonyme bidrag bringes ikke på hjemmesiden.

Med venlig hilsen
Kenth Esbensen, Webmaster.
2400 København NV


Gymnadenia conopsea
Foto: Hans Jørgen Staugaard

Dactylorhiza incarnata var. ochroleuca
Foto: Hans Jørgen Staugaard

Orchis militaris
Foto: Hans Jørgen Staugaard

Sjællands Orchidé Klub 2013

 

Velkommen!

Wellcome to SOK

Wilkommen bei SOK

SOK'sVedtægter

SOK's bestyrelse


Orkidéer i tusindvis i træerne i Cameron Highlands i Malaysia - og langs vejene.
Se masser af billeder fra Anne-Marie & Kenth's tur i slutningen af januar /begyndelsen af februar '18.


Det var ikke frosten, der nedlagde mine sidste frilands-orkidéer - det var de gumpetunge skovduer!
Billedet er taget 18. december 2017 - efter årets første sne.
Kenth Esbensen


Spiranthes 'Chads Ford'
- i haven midt i november 2017
- efter flere nætter med nattefrost!
Kenth Esbensen


Cypripedium montanum
Haven i midten af maj 2017
Kenth Esbensen


Pleione bulbocoides - og bag den P. yunnanesis.
Starten af april, 2017 - på friland!
Kenth Esbensen


Cypripedium flavum på vej frem i haven.
Mange andre er allerede længere fremme.
Kenth Esbensen, april 2017


Pholidota rubra
Hans Jørgen Staugaard 2016


Clowesia rosea
Corinne Rotillon 2016


Habenaria rhodocheila flava
Ejer & foto: Hans Jørgen Staugaard


Neolaucea pulchella
Ejer: Lars Bo Ryefelt


Bulbophyllum phalaenopsis
Ejer: Hans Christiansen
Foto: Hans Martin Christensen


Oberonia longissima
Ejer Jan Larsen
Foto: Hans Jørgen Staugaard


Pleurothalis prolifera
Kenth Esbensen, marts 2015


Bletilla striata
Kenth Esbensen, juli 2015


Cypripedium kentuckyensis x macranthum - havens første orkidé i år.
Kenth Esbensen, maj 2015.


Foto: Kenth Esbensen 2007
Prosthecea vitellina,
syn. Encyclia vitellina


Foto: Hans Jørgen Staugaard
(Kreta 04.2014)


Masdevallia veitchiana
Foto & ejer: Lars Søgaard Hansen


Pukkellæbe - Herminium monorchis
Lars Søgaard Hansen
Lillerørbæk strandeng, 18.06.14


Almindelig Salep gøgeurt - Orchis morio
Foto: Lars Søgaard Hansen


Sydlig Salep Gøgeurt - Orchis picta - Tarn, Frankrig
De stod der i tusindevis langs vejen op ad bjerget.
Foto: Kenth Esbensen


Phalaenopsis parishii f. alba
Foto: Hans Jørgen Staugaard


Potinara Haw Yuan Gold "YK2"
- En tilsvarende plante blev "Grand Champion" ved WOC i Vancouver 1999.
Foto: Hans Martin Christensen


Neottia nidus-avis
Foto: Hans Jørgen Staugaard